ELMA - Συνεδρία Δ.Σ. στις 27-4-2012 για Τελικά Αποτελέσματα 2011

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ELMA Holdings Public Company Ltd θα συνέλθει σε συνεδρία την Παρασκευή 27 Απριλίου, 2012 για να εξετάσει τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2011.
  2. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για το έτος 2012.
  3. Να εξετάσει και εγκρίνει το περιεχόμενο της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης του Συγκροτήματος, για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2012, βάσει του Άρθρου 11 περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή στις 30 Απριλίου, 2012.