Γιάννος Ιωαννίδης - Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Γιάννος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1971. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή το 1990. Σπούδασε Engineering Manufacture and Management (EMM) στο πανεπιστήμιο του UMIST και εξασφάλισε τον τίτλο του Master in Engineering (MEng) το 1995. Εργάστηκε για 3 χρόνια στις βιομηχανικές μονάδες του Συγκροτήματος ELMA στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Είναι υπεύθυνος του τομέα διεύθυνσης επενδύσεων και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στους επενδυτικούς οργανισμούς του Συγκροτήματος από το 1999. Απασχολείται επίσης με τη διεύθυνση διαχείρισης ακινήτων που ανήκουν στο Συγκρότημα. Από το 2010 διορίστηκε στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.