Έφη Καλλή - Σύμβουλος

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1962. Αποφοίτησε την Αγγλική Σχολή. Σπούδασε στην Αγγλία στο Sheffield University και απέκτησε τον τίτλο του B.Eng. in Civil and Structural Engineering. Από το 1984 μέχρι και το 2007 εργάστηκε μεταξύ άλλων τόσο σε μεγάλα Αρχιτεκτονικά Γραφεία (Ι&Α Φιλίππου, Άθως Δίκαιος & Συνεργάτες, Kal Engineering), όσο και σε Ημικρατικούς Οργανισμούς (ΑΗΚ, ΚΤΑ), ως Σύμβουλος Μελετητής, Επιθεωρητής Εργοταξίου, καθώς και για τη Διαχείριση Συμβολαίων. Aπό το 2009 εργάζεται στην εταιρεία Μ.G. OLYMPIC RESIDENCES LTD. Είναι μέλος του E.T.E.K. (Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου) και  του I.C.E Αγγλίας (Institution of Civil Engineers).