Μιχαλάκης Ιωαννίδης - Εκτελεστικός Πρόεδρος

Ο κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης είναι πολύ γνωστός στους οικονομικούς κύκλους της Κύπρου, κυρίως λόγω της μακροχρόνιας εμπλοκής του στα χρηματιστηριακά. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Durham της Αγγλίας και εξασφάλισε τα πτυχία ΒΑ και ΜΑ. Απέκτησε πολυετή πείρα σε επιχειρήσεις και οικονομικά ιδρύματα κατέχοντας διευθυντικές θέσεις σε οργανισμούς όπως την εταιρεία Αφοί Λανίτη Λτδ και την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως. Στη συνέχεια ίδρυσε τις βιομηχανικές μονάδες Elma Paper Sacks και Lemeco Silvex Industries αρχικά σε περιοχές που είναι τώρα κατεχόμενες και μετά την Τουρκική εισβολή στη Λεμεσό. Ίδρυσε επίσης ένα αριθμό σημαντικών Επενδυτικών Εταιρειών Χαρτοφυλακίου όπως την Jupiter Portfolio Investments  και την Dodoni Portfolio Investments που είναι εισηγμένες στο ΧΑΚ. Οι Εταιρείες αυτές όπως και αριθμός άλλων Εταιρειών κυρίως στον τομέα ακινήτων αποτελούν σήμερα τον Όμιλο Elma Holdings στον οποίο κατέχει την θέση του Εκτελεστικού Προέδρου. Το Συγκρότημα ELMA HOLDINGS είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους Επενδυτικών Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου .

Ο κ. Ιωαννίδης ήταν συνιδρυτικό μέλος της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής στην οποία επί μακρό χρονικό διάστημα διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ίδρυσε και διεύθυνε την Εταιρεία ΗΡΑ Ασφαλιστική η οποία ήταν ένας εκ των κυριοτέρων Ασφαλιστικών αντιπροσώπων της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής.