Κώστας Κωνσταντινίδης - Αντιπρόεδρος

Ο κ. Κώστας Κωνσταντινίδης  διετέλεσε πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, μέλος του συμβουλίου της Αρχής Βιομηχανικής Κατάρτισης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου (Κ.Ε.Β.Ε) και  μέλος του Συμβουλίου του Γ.Σ.Π. Επίσης υπήρξε για σειρά ετών Πρόεδρος της Αρχής κρατικών Εκθέσεων και μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.  Είναι επίτιμος Πρόξενος της Αυστρίας στην Κύπρο.