Logo_Dodoni

DOD - Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η ΔΩΔΩΝΗ Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πού πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 9 Ιουνίου 2009 στο Μέγαρο ΣΙΛΒΕΧ στην Λευκωσία εγκρίθηκε το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εξαγοράσει κατά τη διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και για λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της Εταιρείας που δεν θα υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό του εκδοθέντος κεφαλαίου αυτής. Η ελάχιστη και ανώτατη τιμή εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% (πέντε τις εκατό) του μέσου όρου της τιμής της αγοράς των μετοχών της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από την ημερομηνία της εν λόγω αγοράς. Η διάρκεια κατοχής των μετοχών αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο έτη από της αγοράς των.